Buod ng luha ng buwaya

They rode their sailboats through the region of eternal darkness, passed the region of the clouds and the land of stones, finally reaching Saragnayan's home.

luha ng buwaya english summary

The giant would not allow Labaw Donggon to go through without a fight. Nagtagal ang labanan. He survived the beating but was not able to surpass the powers of Saragnayan's pamlang amulet and eventually he gave up and was imprisoned by Saragnayan beneath his house. Sinabi niya na tumawag na si Ben ng taksi dahil parating na sila.

Nang mapagod si Labaw, tinali agad ito ni Buyung.

luha ng buwaya pahiwatig

Tugon naman ni Regina ay binili na ito ni Tony. Before he can get to the place he has to pass a ridge guarded by a giant named Sikay Padalogdog who has a hundred arms.

Nung nakaalis na si Tony, sinabi ni Regina kay Ana na malaki na ang pinagbago ni Tony. I came for the beautiful Malitong Yawa Sinagmaling Diwata. Biglang dumating si Ben at tinanong niya kung nakaalis na ba si Tony.

Luha ng buwaya introduction

He survived the beating but was not able to surpass the powers of Saragnayan's pamlang amulet and eventually he gave up and was imprisoned by Saragnayan beneath his house. Iyon lamang daw ang paraan upang makuha ang hustisya. Tapos, biglang dumating sa bahay nila ang Alkalde kasama ang isang Konsehal. After the wedding Labaw Donggon proceeded home with his new bride. Naikwento ni Aida ang tungkol sa panaginip niya na pinapainom daw ng mga alagad ng anak ng Alkalde ang kanyang kuya Tony ng lason, kahit anung pilit daw niya na humngi ng tawad ay patuloy pa ring pinapainom ng lason si Tony, ang masaklap sa panaginip na iyon ay ininom ni Tony ang lason. This trip required him to use his biday nga inagta black boat on which he sailed across the seas for many months, went across the region of the clouds, passed the land of stones until finally he reached the shores of Tulogmatian which was the seaside fortress of Saragnayan. Nakipaglaban sila kay Buyung ngunit dahil sa angking lakas ni Buyung, nahirapan sila. The challenge was accepted and they started fighting. Kakaiba si Labaw dahil nang ipinanganak ito, lumaki ito kaagad.

Naikwento ni Aida ang tungkol sa panaginip niya na pinapainom daw ng mga alagad ng anak ng Alkalde ang kanyang kuya Tony ng lason, kahit anung pilit daw niya na humngi ng tawad ay patuloy pa ring pinapainom ng lason si Tony, ang masaklap sa panaginip na iyon ay ininom ni Tony ang lason.

They fought and Abyang Baranugon defeated Saragnayan and won his father's freedom. Before long he went on another journey, this time it is to Gadlum to ask for the hand of Malitong Yawa Sinagmaling Diwata who is the young bride of Saragnayan the lord of darkness.

Nang gumaling na si Labaw, inutusan niya ang kanyang mga anak na magpunta kung saan naroroon si Nagmalitong Yawa Sinagmaling Diwata dahil nabalitaan niya na mayroong dalawa pang kapatid na babae si Nagmalitong Yawa at nais niyang ipahanap ang mga ito.

Rated 10/10 based on 119 review
Download
Luha ng buwaya by Amado V Hernandez